Córka Jaira i chora niewiasta
od 6 lat
Jezus
Jakub
Piotr
Jan
Jair
Nowy testament
Ewangelie

Córka Jaira i chora niewiasta - zeszyt

Zestaw zadań do historii o uzdrowieniu niewiasty chorej na krwotok oraz wskrzeszeniu zmarłej córki Jaira. Jair, jeden z przełożonych synagogi, usilnie prosił Jezusa, aby przyszedł i uzdrowił jego konającą córeczkę. Jezus poszedł z Jairem a za nimi szedł wielki tłum. W pewnym momencie niewiasta, chora od dwunastu lat na krwotok, wierząc, że gdy dotknie choćby szaty Jezusa zostanie uzdrowiona, dotknęła szaty Zbawiciela. Zaraz też poczuła, że została uzdrowiona. Jezus powiedział do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię.

Zanim Jezus doszedł do domu Jaira, córeczka przełożonego synagogi zmarła. Jezus jednak powiedział do Jaira, aby nie bał się ale wierzył. Zbawiciel poszedł do domu Jaira i powiedział, że dziewczynka nie umarła ale śpi. Poszedł z Piotrem, Janem i Jakubem oraz rodzicami dziewczynki do jej pokoju, wziął ją za rękę i powiedział, aby wstała. Córeczka Jaira wstała i chodziła.

W zeszycie jest tekst biblijny, szyfry, krzyżówka, zadania tekstowe i graficzne oraz inne ciekawe zadania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.

Historia zapisana jest w Biblii, w Ewangelii Marka 5 (również w Ewangelii Mateusza 9 i Ewangelii Łukasza 8)

FacebookTwitter

OCEŃ ARTYKUŁ

super materiał
3

Inne Córka Jaira i chora niewiasta

Pokaż więcej

Możesz nas śledzić

Newsletter

Copyright (c) 2020 Copyright Holder All Rights Reserved.