Wyznanie Piotra
od 6 lat
Jezus
Piotr
Nowy testament
Ewangelie

Wyznanie Piotra o Jezusie - zeszyt

Zestaw zadań do historii, w której Jezus pyta się uczniów za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Jedni uważali Go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub innego proroka. Piotr na to pytanie wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego. Zbawiciel dodał, że zbuduje swój Kościół na opoce i bramy piekielne go nie przemogą.

Jezus zaczął też tłumaczyć uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć, zostać zabity i trzeciego dnia powstać z martwych. Gdy Szymon Piotr zaczął napominać Jezusa, Zbawiciel rzekł: „Idź precz ode mnie szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie”.

W zeszycie jest tekst biblijny, szyfry, krzyżówka, zadania tekstowe i graficzne oraz inne ciekawe zadania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Historia zapisana jest w Biblii, w Ewangelii Mateusza 16.

FacebookTwitter

OCEŃ ARTYKUŁ

super materiał
1

Inne Wyznanie Piotra

Pokaż więcej

Możesz nas śledzić

Newsletter

Copyright (c) 2020 Copyright Holder All Rights Reserved.