Opowiadania

Dwa morza: żywe i martwe

Szczodrość
Egoizm

W Palestynie są dwa morza. W jednym żyją ryby a plamy zieleni zdobią jego brzegi. Drzewa rozkładają nad nim gałęzie i wyciągają spragnione korzenie, by popijać jego lecznicze wody. Wzdłuż jego brzegów bawią się dzieci, tak jak wtedy, kiedy On tam był. On często tu przychodził. Mógł spojrzeć na srebrną powierzchnię wody, gdy mówił swoje przypowieści do słuchających go ludzi. Niedaleko stąd nakarmił cudownie pięć tysięcy ludzi.

Rzeka Jordan sprawia, że ​​morze to zasilane jest błyszczącą wodą ze wzgórz. Ludzie budują przy nim swoje domy, a ptaki zakładają swoje gniazda. Każde Boże stworzenie wydaje się tu szczęśliwe i pełne życia.

Ta sama rzeka Jordan płynie na południe do innego morza. Tu nie ma plusku ryb, trzepocących liści, śpiewu ptaków ani śmiechu dzieci. Podróżni omijają te okolice, chyba, że bardzo im się spieszy i po prostu muszą tędy przejść lub przejechać. Powietrze wisi ciężko nad wodą. Omijają to miejsce zwierzęta lądowe i ptaki.

Skąd bierze się ta ogromna różnica pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą morzami? Nie rzeka Jordan. Rzeka zasila swoją wodą oba morza. Nie ziemia, na której leżą ani okolica, która je otacza.

Jest jedna ogromna różnice pomiędzy tymi morzami. Morze Galilejskie otrzymuje wodę z rzeki Jordan, ale jej nie zatrzymuje dla siebie. Każda kropla, która wpływa do morza też z niego wypływa. Morze zarówno otrzymuje jak i daje od siebie. Woda wpływa do morza, ale również z niego wypływa.

Drugie morze wydaje się sprytniejsze, zazdrośnie gromadząc wszystko, co dostaje. Nie ma w sobie ani odrobiny hojności. Każdą kroplę wody, którą dostaje, zatrzymuje dla siebie.

Morze Galilejskie daje i żyje. To drugie morze nic nie daje. Nazywa się Morze Martwe. W Palestynie są dwa morza: żywe i martwe. Na świecie są dwa rodzaje ludzi.

 

PAMIĘTAJ!

Bóg daje nam wszystko co mamy, codziennie nam błogosławi i najważniejsze, daje nam życie wieczne. Uczy nas też przez Swoje Słowo, że tak jak my dużo otrzymujemy od Niego, tak też powinniśmy dużo dawać innym ludziom. Im więcej dajemy, tym więcej sami będziemy mieli, a dzielenie się czyni nas szczęśliwymi ludźmi. Szatan jest egoistą i uczy trzymać wszystko dla siebie. Bóg wie, co jest dla nas najlepsze i uczy dzielenia się. Szatan chce naszej śmierci. Bóg chce, abyśmy mieli życie. Wybierzmy życie!

 

ZOBACZ W BIBLII:

„Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.” Przypowieści Salomona 11,24-25;

„Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.” Przypowieści Salomona 19,17;

„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, Jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu.” 2 List św. Pawła do Koryntian 9,8-12.

 

 

FacebookTwitter

OCEŃ ARTYKUŁ

super materiał
52

Inne Opowiadania

Pokaż więcej
Filtruj zawartość

Temat

Wesprzyj Fundację
i bibliadladzieci.com

Prowadzenie Fundacji oraz realizowane przez nas działania wymagają wielu środków finansowych i nakładu pracy. Jeśli podoba ci się ta strona i to, co robimy – możesz wspomóc naszą działalność. Każda pomoc się przyda!

Wesprzyj nas

Możesz nas śledzić

Newsletter

Copyright (c) 2020 Copyright Holder All Rights Reserved.